• راه حل های کاربردی سیپکو
  • طراحی سایت به صورت اختصاصی
  • توسعه وب سایت


تبلیغات پولی

قرار دادن بنرهای تبلیغاتی در وب سایتهایی که بازدیدکنندگان فراوانی دارند یکی دیگر از انواع بازاریابی اینترنتی به شمار می آید.. این نوع تبلیغات شامل پرداخت هزینه ماهانه برای درج بنر در بخش های مختلف وب سایتهای پربازدید می باشد