• راه حل های کاربردی سیپکو
  • طراحی سایت به صورت اختصاصی
  • توسعه وب سایت


سئو کلاه سفید چیست ؟ (White Hat)

در اصطلاحات فني اين حوزه، سئو کلاه – سفيد به مجموعه تکنيک‌ zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj;ها، روش‌ها و استراتژي‌ zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj;هاي که از قوانين و راهنمايي‌هاي موتورهاي جستجو تبعيت مي‌کنند، اشاره دارد. که اين به معني فريب يا دستکاري موتور‌هاي جستجو و يا کاربران به هيچ وجه نيست. اين همچنين به سئو اخلاقي نيز ياد مي‌شود زيرا دليل آن اين است که يا اجراي بلند مدت داشته و يا از دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي صحيح جهت بدست آوردن رتبه‌هاي بالا در نتايج موتور‌هاي جستجو استفاده مي‌کند.