• راه حل های کاربردی سیپکو
  • طراحی سایت به صورت اختصاصی
  • توسعه وب سایت


سامانه فروش مویرگی

سامانه فروش به صورت پورتال و اپلیکیشن کار می کند. در این سامانه شما می توانید تمامی مراحل فروش محصولات خود را به صورت ریز کنترل کنید.

این سامانه جزئیات بسیار زیادی دارد. در صورت نیاز به دریافت دمو و مشاوره می توانید با شماره 66091408 تماس بگیرید.