• راه حل های کاربردی سیپکو
  • طراحی سایت به صورت اختصاصی
  • توسعه وب سایت


مراحل طراحی وب سایت در سیپکو

مراحل طراحی وب سایت در سیپکو

 
1
 
کشف

در مورد فعالیت شما، رقبای شما و بهترینهای صنعت شما تحقیقات لازم انجام می شود. و طراحی وب سایت رقبا مورد نقد و بررسی دقیق قرار می گیرد.

2
 
برنامه ریزی

با استفاده از اطلاعات بدست آمده در مرحله اول، پروژه طراحی سایت شما برنامه ریزی می شود و بودجه، زمان بندی، تکنولوژی و تاریخ تحویل تعیین می گردد.

3
 
ایده

با در دست داشتن استراتژی و نیازهای پروژه طراحی وب سایت، در این مرحله ایده پردازی صورت می گیرد، بدین معنا که بهترین راه حل های برای پیاده سازی پروژه انتخاب می شوند.

 
4
 
ساخت

رحله اجرا در طراحی وب سایت، با استفاده از تکنولوژی ها و راه حل های انتخاب شده صورت می گیرد. طراحی و پیاده سازی جز این مرحله می باشد.

5
 
نهایی سازی

آزمایش محصول نهایی، اطمینان از کیفیت، کارایی ودسترسی آسان برای مخاطب پروژه طراحی وب سایت. در این مرحله محصول قابل ارائه می باشد.

6
 
گسترش

زمانی که پروژه طراحی وب سایت به پایان رسید، زفره مدیا مسیری رابرای رشد و گسترش پروژه طراحی سایت در اختیار صاحب امتیاز محصول قرار می دهد.