• راه حل های کاربردی سیپکو
  • طراحی سایت به صورت اختصاصی
  • توسعه وب سایت


موارد یافت شده


سئو کلاه سیاه چیست ؟ (Black Hat )

...موعه‌اي از دستورات دارد که به منظور فريب، بازي و دستکاري الگوريتم‌هاي موتورهاي جستجو با هدف بدست آوردن رت...


سئو کلاه سفید چیست ؟ (White Hat)

...j; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj;هاي که از قوانين و راهنمايي‌هاي موتورهاي جستجو تبعيت مي‌کنند، اشار......رهاي جستجو تبعيت مي‌کنند، اشاره دارد. که اين به معني فريب يا دستکاري موتور‌هاي جستج و يا کاربران به هيچ...... دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي صحيح جهت بدست آوردن رتبه‌هاي بالا در نتايج موتور‌هاي جستج استفاده مي‌کند. ...